O nás  
   

Firma AQUA zemní práce s.r.o. vznikla rozdělením společnosti AQUA Komořany s.r.o. k 1.1. 2002 a je jejím pokračovatelem  oblasti zemních a stavebních prací.

Do konce roku 1999 zaměstnávala firma AQUA Komořany s.r.o. v průměru 80 zaměstnanců. Činnost firmy byla zaměřena na odvodňovací a zemní práce pro MUS a.s. Z důvodu reorganizace MUS a.s. došlo k ukončení činnosti pro doly a k optimalizaci stavu pracovníků na naši firmě. Současný stav je minimální.

Od 1.1. 2000 se naše firma zaměřuje především na zemní práce, stavby, stavební úpravy, technické rekultivace odvodnění, drenáže, kanalizace, zpevněné plochy, odstavné plochy, výstavbu silnic a zpevněných cest, demoliční práce budov a staveb. V případě zvýšeného počtu zakázek najímá firma potřebný počet pracovníků k zajištění zakázky.

 
Obchodní název: AQUA zemní práce s.r.o.
Sídlo: Litvínov - Hamr, Mlýnská 46, PSČ 435 42
Telefonní číslo: 476 745 330
Zastoupená: ing. Karlem Koptou
IČO: 25 03 15 62
DIČ: CZ 25 03 15 62
   
Kontaktní osoby: ing. Karel Kopta tel. 777 / 796 660
  Růžena Klármanová tel. 777 / 725 444
    E-mail: klarmanova@aquazemniprace.cz